Jaarverslag

Met dit jaarverslag wil het bevoegd gezag van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Sibculo verticaal verantwoording afleggen naar het ministerie van OCW en horizontaal naar de ouders, werknemers en de MR.

Download hier het jaarverslag 2022