Leerlingenraad

Leerlingenraad 2023 – 2024

Sinds september 2016 hebben we een leerlingenraad. De kinderen kiezen twee vertegenwoordigers uit hun klas (5-8) die zitting nemen in de leerlingenraad. De raad komt met ideeën/tips om de school nog beter/leuker te maken. Meester Noppert zal bij iedere vergadering aanwezig zijn. De vergaderingen worden één keer in de zes weken gehouden.

Voor het schooljaar 2023-2024 bestaat de leerlingenraad uit de volgende leerlingen:

De leerlingen worden begin van het nieuwe schooljaar gekozen door de eigen klas.