Agenda

Juni:

Maandag 3 juni: Ledenvergadering + informatieavond Kanjertraining

Maandag 3 juni: Inloop GGD op school 08:30 – 09:30 uur

Woendsdag 5 t/m vrijdag 7 juni: Schoolkamp groep 8

Donderdag 13 juni: Schoolreisje groep 1 t/m 7

Woensdag 26 juni: Koningsspelen & Meester-/Juffendag

 

Juli:

Woensdag 3 juli: Administratiedag, alle leerlingen vrij