Agenda

 

Oktober:

4 oktober: Dierendag

6 oktober: Start Kinderboekenweek ‘Worden wat ik wil’ 

6 oktober: ANWB streetwise

18 t/m 22 oktober: Herfstvakantie


November:

3 november: Dankdag

16 november: Oudergesprekken

17 november: Studiedag Kanjertraining (leerlingen zijn vrij)

18 november: Oudergesprekken


December:

3 december: Sinterklaas komt op school

21 december: Kerstfeest

27 december t/m 7 januari: Kerstvakantie


Januari:

11 januari: Weer naar school

22 december: 100-jarig bestaan CNBS Windesheim


Februari:

9 februari: Administratiedag, leerlingen zijn vrij

15 februari: Ouder-/rapportgesprekken groep 1 t/m 7

17 februari: Ouder-/rapportgesprekken groep 1 t/m 7

21 t/m 25 februari: Voorjaarsvakantie


Maart:

9 maart: Biddag

16 maart: Open dag / Inschrijfochtend


April:

15 april: Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij

18 april: Tweede Paasdag, leerlingen zijn vrij

19 en 20 april: Eindtoets groep 8

22 april: Koningsspelen

25 april t/m 6 mei: Meivakantie


Mei:

8 mei: Moederdag

26 mei: Hemelvaartsdag, leerlingen zijn vrij

27 mei: Extra vrije dag


Juni:

6 juni: Tweede Pinksterdag

13 t/m 18 juni: Feestweek 100-jarig jubileum CNBS Windesheim

15 juni: Schoolreisjes

19 juni: Vaderdag

… juni: Schoolkamp groep 8

29 juni: Administratiedag, alle leerlingen zijn vrij


Juli:

5 juli: Ouder-/rapportgesprekken groep 1 t/m 7

6 juli: Meesters- en juffendag

7 juli: Ouder-/rapportgesprekken groep 1 t/m 7

12 juli: Afscheidsavond groep 8

13 juli: Dankjewelochtend

14 juli: Schoollunch / Laatste schooldag