Agenda

September:

16 september: Studiedag, leerlingen zijn vrij

23 september: Schoolreisjes groep 1 t/m 8


Oktober:

12 t/m 16 oktober: Herfstvakantie, leerlingen vrij


November:


December:

21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie, leerlingen vrij


Januari:


Februari:

3 februari: Studiedag, leerlingen zijn vrij

10 februari: Administratiedag, leerlingen zijn vrij

22 t/m 26 februari: Voorjaarsvakantie, leerlingen vrij


Maart:


April:

2 april: Goede Vrijdag, leerlingen vrij

5 april: Pasen, leerlingen vrij

26 april t/m 7 mei: Meivakantie, leerlingen vrij


Mei:

13 en 14 mei: Hemelvaart, leerlingen vrij

24 mei: Pinksteren, leerlingen vrij


Juni:

16 juni: Administratiedag, leerlingen zijn vrij


Juli:

6 juli: Afscheidsavond groep 8

7 juli: Dankjewelochtend

8 juli: Laatste schooldag